0-05-20012 பிறந்தநாளைக்கொண்டாடும் ஸ்ரீதரை
அப்பா. மனைவிசாந்தமலர். மகள்மரியா. மகன்மரீன்
அண்ணா அண்ணி தங்கைமார் மைத்துனர்மார் மைத்துனிமார்.
மருமக்கள்மார் தம்பி.மைத்துனி.பெறாமக்கள்.
மாமிமார்.மாமாமார்.சித்தப்பாமார்.சித்திமார்.
நண்பன் தேவராசாகுடும்பத்தினர்.
நாகேஸ்வரன் குடும்பத்தினர்.
தயாபரன் குடும்பத்தினர்.
சின்னத்தேவராசாகுடும்பத்தினர்.
மகிந்தன்குடும்பத்தினர்.
பற்றிக்குடும்பத்தினர்.
உருத்திரன் குடும்பத்தினர்.;
ரகுகுடும்பத்தினர்.
சிவராம்குடும்பத்தினர்.
சிவநாதன்குடும்பத்தினர்.
தியாகலிங்கம்குடும்பத்தினர்.
சங்கர்குடும்பத்தினர்.
காந்தன்குடும்பத்தினர்.
கிருபாகுடும்பத்தினர்.
சிவா.உசாகுடும்பத்தினர்.
நாள் எல்லாம் நலம் பொங்கி
வாழ்வெல்லாம் ஒளிவீசி.
வாழ்க நன்றே நண்பனே என்றென்னும
ஈழத்து இசைத்தென்றல்
சிறுப்பிட்டி எஸ் தேவராசா.குடும்பத்தினர்

ஆனைக்கோட்டை இணையமும் இணைந்து வாழ்த்துகிறது

Comments