பொற்கிளி வழங்கி பொன்னாடை போர்த்தி
வாழ்த்திய மண்ணின் நல்மகன் மக்களின்
சேவகன் பாட்டப்பா அவர்களின் பிறந்தநாள் இன்று 
எம்மனங்களில் இணைந்த நாள் இவரின் பிறந்தநாள் 
ஊர்மக்களாலும் உள்நாட்டு வெளி நாட்டு கலைஞர்களினாலும் சிறுப்பிட்டி மேற்கு ஒன்றித்தாலும் 
இணையஉறவுகளாலும் அண்மையில் கௌரவிக்கப்பட்டவர். இன்று தனது 87வது பிறந்த நாளைகொண்டாடுகின்றார் இவரை மீண்டும் எல்லோரும் இணைந்து வாழ்த்துகின்றோம் நலமுடன் வாழ! வாழ்கவென.

Comments