10 இலட்சம் ரூபாவை வென்றுள்ள அதிர்ஷ்டலாபச் சீட்டு யாருடையது என்பதனைக் கண்டறியும் வரையில் பரிசு வழங்குவதை ஒத்திப்போடுவதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெற்றிக்குரிய அதிர்ஷ்ட இலாபச் சீட்டுக்குக் கணவனும் மனைவியும் உரிமை கோரியுள்ளதையடுத்தே உரிமையை உறுதிப்படுத்தும்வரை பரிசு வழங்குவதை ஒத்திப் போடுவதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெற்றியீட்டிய அதிர்ஷ்டலாபச் சீட்டுக்கு உரிமை கோரி கணவனும் மனைவியும் கம்பொல பொலிஸில் முறையிட்டுள்ளனர். மகனுக்கு ஏடுதொடங்கிய நல்ல நேரத்தின் பிரகாரம் தான் குறித்த அதிர்ஷ்டலாபச் சீட்டைக் கொள்வனவு செய்ததாக மனைவி தனது முறைப்பாட்டில் தெரிவித்துள்ளார்.
இல்லை, இல்லை தன்னால் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட அதிஷ்டலாபச் சீட்டே மனைவி யால் லொத்தர் சபைக்குக் கையளிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கணவன் தனது முறைப்பாட்டில் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனையடுத்தே, பரிசு வழங்குவதை ஒத்திப்போடுவதற்கு லொத்தர் சபை தீர்மானித் துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Comments