jaffna

jaffna


மானிப்பாய் இந்துக்கல்லூரி மகிளிர்கல்லூரி இணைந்துநடாத்தும் மாபெரும் இசைவிழா 12.05.2018 யேர்மனி டோட்முண்ட் நகரில் இரண்டாவது ஆண்டாக வெகு நிறப்பாக நடைபெற-அனைவரின்
ஒத்துழைப்பையும் அன்போடு வேண்டிநிற்கின்றோம் .அனைவரும் வாருக! ஆதரவு தருக!..

ஆனைக்கோட்டை இணையநிர்வாகமும் தனது வாழ்த்துக்களைத்தொிவித்கொள்கிறது.

Comments