இன்று (08:12:2018) மானிப்பாய் பொலிஸ் பிரிவினருடன் சேர்ந்து எமது கிராமத்தை சுத்தப்படுத்திய போது….
எமது கிராமம் சார்பாக சிவில் பெலிஸாருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

Comments