மேதினக் கொண்டாட்டமானது, ஐரோப்பிய மக்கள் பல தெய்வங்களை வணங்கி வந்த (Pagan Europe) காலத்தில் ஏற்பட்டது. முதன் முதலில் இளவேனிற் கால ஆரம்பத்தை விழாவாகக் கொண்டாடினார்கள்.
ஆதிகால Celts and Saxons நெருப்பின் தினமாக (The Day of Fire) மே 1ஆம் தேதியைக் கொண்டாடினார்கள். Saxons ஏப்ரல் 30 சாயந்திரம் விழாவைத் துவக்குவர். விளையாட்டு, கேளிக்கைகள், விருந்துடன் கூடிய விழா பனிக்காலம் முடிந்து இளவேனிற் காலத்தை வரவேற்பதற்காகக் கொண்டாடப்படுவது. மற்றும், இந்த நாள் ஒரு வருடத்தை சம பாதியாகப் பிரிக்கிறது என்று கருதினர் (மே 1 முதல் அக்டோபர் முடிய 6 மாதம், நவம்பர் 1 முதல் ஏப்ரல் முடிய ஆறு மாதம்) இந்த விழாவை கத்தோலிக்க ஆலயச் சட்டத்தின் பாதுகாப்பிலிருந்து நீக்கியது (Outlawed by the Catholic Church) . ஆனாலும் மக்கள் 1700 வரை கொண்டாடிக் கொண்டுதான் இருந்தனர்.
ரோமானியர்கள் பிரிட்டிஷ் தீவுகளுக்குக் குடியேறிய பொழுது, மே தினத்தை விமரிசையாகக் கொண்டாடினர். இந்த விழா பூக்களின் தேவதையான ஃப்லோராவிற்கான (Flora) வழிபாடு. ஏப்ரல் 28 முதல் மே 2 முடிய நடக்கும். காலக்கிரமத்தில் Celts and Saxons இனத்தாருடைய கொண்டாட்டத்திலும் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டது.
நாம் தற்போது கொண்டாடும் மே தினம், தொழிலாளிகள் விடுமுறை தினமாக ஏற்படக் காரணம் 1886ஆம் ஆண்டு மே 1ஆம் தேதி, அமெரிக்காவில் தொழிலாளர்கள், எட்டு மணி நேர வேலைதான் வேண்டும் என்று Haymarket என்ற இடத்தில் போராட்டம் நடத்தியதன் நினைவாகத்தான்.
இந்தப் போரட்டம் Knights of Labour என்று அழைக்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 1600 போராட்டங்கள் நடந்ததாகவும் 600,000 தொழிலாளிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் தெரிகிறது. 1889ஆம் ஆண்டு பாரிஸ் மே 1ஆம் தேதியைத் தொழிலாளிகளின் விடுமுறை நாளாக, ஹேமார்கெட் போராட்டத்தில் உயிர் துறந்தவர்களைக் கௌரவிக்கும் வகையில் (In Commemoration of the Haymarket Martyrs) International Working Men’s Association (the First International) அறிவித்தது. தொழிலாளிகள் சிந்திய இரத்தத்தின் ஞாபகமாக சிவப்பு நிறக் கொடியைச் சின்னமாக்கினர்.
ஹவாயில் (Hawaii) மே தினம்,(Lei.) என்ற மரபு வழி வந்த விழாவுடன் இணைந்து கொண்டாடப்படுகிறது. Lei. என்பது மலர்களால் ஆன ஒரு மாலை அல்லது நெக்லஸ்.இது 46 செ.மீ. நீளம் இருக்கும். ஜெர்மனியில் 1933ஆம் வருடம் தொழிலாளர் தினம் விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டது.
போலாந்து 1990இல் தொழிலாளர்கள் தினத்தை ‘State Holiday’ என்று மாற்றிற்று.
ஸ்வீடன், நோர்வே, இத்தாலி முதலிய நாடுகள் மே 1ஆம் தேதியைக் கோலாகலமாகக் கொண்டாடுகின்றனர்.
ஆஸ்திரேலியாவில், எல்லைக்கேற்ப, தொழிலாளர்கள் தினம் வெவ்வேறு நாட்களில் கொண்டாடப்படுகிறது:
சோவியத் யூனியனில் மே தினம் ஒரு முக்கியமான அரசாங்க விடுமுறை. மிக விமர்சையாக ராணுவ அணிவகுப்பு காட்சியுடன் கொண்டாடப்படுகிறது. முதன் முதலில் மே 1ஆம் தேதி 1917ஆம் ஆண்டு கொண்டாடப்பட்டது. New Zealand இல் தொழிலாளர் தினம் அக்டோபர் மாதம் நான்காவது திங்கட்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது. இதற்கு மூல காரணமானவர் Samuel Parnell’s என்னும் தச்சு வேலை செய்பவர். 1840இல் 8 மணி நேரத்திற்கு மேல் வேலை செய்ய மறுத்தார். மற்ற தொழில் செய்பவர்களையும் தூண்டி விட்டார்.
அக்டோபர் 1840இல் தொழிலாளர்கள் கூட்டம் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றியது. அக்டோபர் 28,1890ஆம் வருடம் ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேர வேலை என்ற கோரிக்கையின் 50ஆவது வருடத்தை ஓர் அணிவகுப்பின் மூலம் கொண்டாடியது. இதன் பிறகு ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் மாதம் கொண்டாடியது. அரசாங்கம் 1900இல் இந்த நாளைப் பொது விடுமுறையாக அறிவித்தது.
இப்படியாக ஒவ்வொரு தேசமும் மே தினத்தை வெவ்வேறு விதமாகக் கொண்டாடுகின்றன.

Comments