புலம்பெயர் நாட்டில் தமிழ் கல்வி கற்று ஆசிரியராக பணியாற்றும் நித்யா கந்தசாமி நகுலா சிவநாதன் அவர்களின் புத்தகவெளியீட்டு விழாவில் நித்யா கந்தசாமி

புத்தக ஆய்வின் ஒளிப்படத்தை இங்கே காணலாம் இதன் மூலம் இங்குள்ள கல்வித்திறனும் ஆய்வுத்திறனும் புலத்தில் வளர்தெடுக்க தமி‌ழாலயங்கள் காரணியாக இருந்துள்ளது.

Comments