ஒரு ஏக்கர் 31 பேர்ச் அளவுள்ள கோடிக்கணக்கான பெறுமதியான 6 குடியிருப்பு வீடுகள் அடங்கலான காணி சுவீகரிக்கப்படவுள்ளதாக துண்டுப்பிரசுரம் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.

காணி சுவீகரிப்பு அதிகாரி ஏ.சிவசுவாமி கையெழுத்திட்டு இந்தத் துண்டுப் பிரசுரம் ஆனைக்கோட்டை உப தபாலகத்தில் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.

Comments