யாழ்
துரோணர்’ திரைப்படம்,நெடியகாடு இளைஞர்களின் முயற்சியில் சிறந்த இன்றை வாழ்வின் நிலைக்கு மத்தியிலும் நமது மண்ணின் மைந்தர்களின் இந்த முயர்ற்சிக்கும் பங்கேற்ற அனைத்தக்கலைஞர்களுக்கும் எம்நன்றிகள்

Comments