அம்மா
உன் பிறந்த நாளை என்னால்
கொண்டாட முடியா விட்டாலும்
உன் தாய் மாமன்கள் உன்னை
வாழ்த்துவார்கள் பாருடா செல்லம்
ஆக்கம்
சதாம்உசேனின்

Comments